ФЕДЕРАЦІЯ ПАТРІОТИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
Українська газета плюс №45(185)
Персонал Плюс
18-31 грудня 2008 р.
 
 
2008
45 43 42 41
40 39 38 37
36 35 34 33
32 31 30 29
28 27 26 25
24 23 22 21
20 19 18 17
16 15 14 13
12 11 10 9
8 7 6 4
3 1    НА ШЛЯХУ ДО СОЦІАЛЬНО СПРАВЕДЛИВИХ ПЕНСІЙ

Розрекламована свого часу пенсійна реформа насправді породила в суспільстві, зокрема серед представників старшого покоління, чимало нарікань і розчарувань від очікуваних змін. Нині уряд прагне встановити соціальну справедливість у розмірах пенсій шляхом внесення змін до базового пенсійного закону.

Чи матимемо ми стабільне пенсійне законодавство, яке не потребуватиме перманентного доопрацювання з року в рік? На це запитання відповідає заступник міністра праці та соціальної політики Олена Гаряча.
З ухваленням Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» в солідарній пенсійній системі збільшено вартість одного року страхового стажу на 35 відсотків: з 1% до 1,2% з 1 січня та до 1,35% з 1 жовтня. Більше ніж утричі збільшено зарплату для обчислення пенсії: з 306 грн. (яка враховувалася при перерахунку пенсії в 2004 році) до 928 грн. Це дозволить відійти від запровадженої раніше зрівнялівки, коли пенсії більшості пенсіонерів встановлювалися на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Середній розмір пенсії з урахуванням зазначених змін у січні нинішнього року становить 750 гривень (збільшився на 27 відсотків у порівнянні з минулим роком). Очікується, що до кінця року середній розмір пенсії за віком збільшиться до 808 грн. (на 37 відсотків).
Одночасне збільшення заробітної плати, з якої призначаються пенсії, та збільшення вартості одного року страхового стажу дасть можливість забезпечити справедливість у розмірах пенсій, призначених у різні роки, здійснити диференціацію пенсій. Якщо у грудні 2007 року середній розмір пенсії перевищував мінімальний на 42 відсотки (590 проти 415.11 грн.), то в січні 2008 року це співвідношення становить 60 відсотків (750 проти 470 грн.), а до кінця поточного року буде – 62 відсотки (808 проти 498).
Для уніфікації принципів нарахування трудових пенсій, встановлених законом про держбюджет на 2008 рік, максимальний розмір пенсійної виплати, призначеної в солідарній системі пенсійного забезпечення, поширюється також на пенсійні виплати, визначені відповідно до спеціальних законів. Збільшено пенсії в солідарній системі, пенсія за середньої тривалості страхового стажу в нинішньому році становитиме 50 відсотків зарплати (у 2007 році таке співвідношення складало 37 відсотків).
Опрацьовується законопроект про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Готуються зміни до законів України: «Про недержавне пенсійне забезпечення» (щодо розширення переліку об’єктів та нормативів інвестування коштів, удосконалення порядку розподілу інвестиційного прибутку), «Про страхування» (щодо приведення діяльності страхових організацій у відповідність до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»), «Про банки і банківську діяльність» (щодо приведення діяльності банків у відповідність до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення»).
Розробляється також проект Закону України «Про професійну пенсійну систему», який передбачає здійснення пенсійного забезпечення окремих категорій осіб, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, або на посадах (у професіях), які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах та за вислугу років через недержавні пенсійні фонди.
Ухвалення Верховною Радою перелічених документів та втілення їхніх норм у життя дозволить запровадити трирівневу пенсійну систему, яка забезпечить диверсифіковані джерела отримання доходів у старості, пряму залежність пенсійних витрат заробітної плати, з якої здійснювалися відрахування на пенсійне забезпечення, можливість успадкувати кошти, що були накопичені на персоніфікованих пенсійних рахунках застрахованої особи та є власністю особи. 

ДОПЛАТА ДО ПЕНСІЇ ДИТИНІ-СИРОТІ
Майже 19 тисяч дітей-сиріт України віком старше 18 років отримуватимуть і в поточному році доплату до пенсій, призначену їм у разі втрати годувальника (постанова Кабінету міністрів від 16.01.2008 року №8). Цим рішенням продовжено на наступні роки дію постанови уряду від 22.02.2006 року №186 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб з числа дітей-сиріт», якою була встановлена доплата до пенсії в розмірі 30 гривень. Зокрема, в Державному бюджеті України на 2008 рік на такі доплати передбачено 6.8 млн. гривень.
Ця доплата виплачується, якщо розмір пенсії в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексацій тощо) в розрахунку на кожну дитину віком від 18 до 23 років не досягає двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на відповідний рік для осіб, які втратили працездатність, і після встановлення доплати не перевищує таких двох розмірів. Середній розмір зазначених пенсій, з урахуванням індексації, становить 415 гривень.
Слід нагадати, що дітям-сиротам віком до 18 років, які перебувають під опікою чи піклуванням, виплачується пенсія, що дорівнює двом прожитковим мінімумам для дитини відповідного віку.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

СТАТУС ІНВАЛІДА ВІЙНИ
Скажіть, будь ласка, хто з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС має право на встановлення статусу інваліда війни?
Леонід ІЩЕНКО
м.Житомир
Згідно з пунктами 1 та 9 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», до інвалідів війни належать інваліди з числа:
– військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;
– осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.
Мінпраці України

ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ОТРИМУЄ ДИТИНА
Поясніть, будь ласка, який порядок виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до будинку дитини?
Наталія ЛЯШКО
м. Суми
Спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, МОЗ, МОН та Мінсім’ямолодьспорту від 04.02.2006 року затверджено Порядок виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, дія якого поширюється на випадки влаштування дитини віком до одного року для утримання та виховання до дитячого закладу (будинку дитини) загального та спеціалізованого типу, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, якщо допомога при народженні дитини не була виплачена на цю дитину раніше або була виплачена частково.
Влаштування дитини до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання, під час якого використовується цей Порядок, може мати місце в разі:
– смерті одинокої матері, обох батьків, усиновителів (усиновителя), опікуна до моменту виповнення дитині одного року;
– якщо батьки позбавлені батьківських прав, відмови матері (батьків) від утримання та виховання дитини до моменту виповнення дитині одного року;
– якщо дітей у віці до одного року підкинуто або знайдено, а батьки не встановлені.
Виплата належної допомоги в таких випадках здійснюється:
– застрахованій особі – шляхом перерахування коштів виконавчою дирекцією відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем знаходженням дитячого закладу на рахунок дитини, відкритий в банківській установі;
– незастрхованій особі – органами праці та соціального захисту населення за місцем знаходженням дитячого закладу на підставі винесеного рішення про призначення такої допомоги.
Мінпраці України

АБИ СТАТИ ФЕРМЕРОМ
Поясніть, будь ласка, як отримати земельну ділянку для заняття фермерством, і яка роль у цьому професійної комісії з питань створення фермерського господарства?
Іван СТРИГУЛЬ
м.Гайсин Вінницької області
Основним завданням професійної комісії є об’єктивна оцінка належної підготовленості громадян до заняття фермерством.
У процесі відбору громадяни повинні довести, що вони мають необхідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському господарстві. З цією метою громадянами подаються копії документів, завірені у встановленому порядку. Це можуть бути, наприклад, витяг з трудової книжки працівника сільського господарства, посвідчення механізатора, документ про спеціальну сільськогосподарську освіту тощо.
Члени комісії самостійно оцінюють наявний у претендента досвід або кваліфікацію.
У заяві з проханням надати конкретну земельну ділянку для створення та ведення фермерського господарства, адресованій районній держадміністрації або місцевій раді, має бути зазначений бажаний розмір та місце земельної ділянки, а також види земель. При цьому слід зазначити, які площі громадянин бажає отримати у власність, а які в оренду. У заяві зацікавленою особою обгрунтовуються розміри земельної ділянки з урахуванням конкретних перспектив діяльності фермерського господарства (скажімо, бізнес-план).
При обгрунтувані розміру земельної ділянки за основу береться його достатність для ведення прибуткового товарного сільськогосподарського виробництва.
Контроль за діяльністю професійної комісії з питань створення фермерських господарств здійснює районна (міська) рада. Слід зазначити, що в окремих випадках висновок професійної комісії не вимагається. Йдеться про ситуацію, коли громадянин отримав у власність земельну ділянку (пай) або земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Мінагрополітики України

ЛІКАРНЯНИЙ У 100-ВІДСОТКОВОМУ РОЗМІРІ
Скажіть, будь ласка, скільки років треба відпрацювати, аби за лікарняний отримувати всю зарплату, а не її частину?
Максим КУКСЕНКО
м.Волнянськ Запорізької області
Аби отримати допомогу з тимчасової непрацездатності у 100-відсотковому розмірі середньої заробітної плати (доходу), треба мати більше восьми років страхового стажу. Тобто строку, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і за який сплачено страхові внески. Загалом цей період збігається зі строком роботи.
Якщо страховий стаж становить від п’яти до восьми років, то допомога буде 80 відсотків середньої заробітної плати. А якщо він менший за п’ять років, то 60 відсотків. Однак за будь-яких умов розраховувати на стовідсоткову виплату можуть «чорнобильці» 1-4 категорій, один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань, донори, які мають право на додаткові пільги у зв’язку з систематичним безплатним здаванням крові та її компонентів (стаття 10 Закону «Про донорство крові та її компонентів»).

ПРОДОВЖЕННЯ ВІДПУСТКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ
Скажіть, будь ласка, в яких випадках можна продовжити відпустку по догляду за дитиною віком до шести років?
Оксана ЛЕВИЦЬКА
м.Бахмач Чернігівської області
Тільки за умови, якщо дитина портебує домашнього догляду відповідно до медичного висновку. В такому випадку, згідно зі статею 179 Кодексу України про працю, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Олександр Іванов,
юрист

Сторінку підготував
Станіслав ЛЕВАНДОВСЬКИЙ


 Версія для друку


Інші статті номеру
© "УКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ПЛЮС". Усі права застережено.
Свідоцтво про реєстрацію № ІІ585-457ПР від 1 серпня 2006 р., серія КВ,
видане Міністерством юстиції України.

Передрук матеріалів дозволяэться тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання.

Яндекс.Метрика